Vyberte stranu

O DUŠU, o.z.

Psychologická pomoc a podpora duševného zdravia
Psychologické centrum Žilina

Individuálne konzultácie pre jednotlivcov, páry a rodiny

O DUŠU je novovzniknuté občianske združenie, ktoré založili frekventantky psychoterapeutického výcviku v Systemickom prístupe.

Systemický spôsob práce možno opísať ako odborné rozhovory s klientom, počas ktorých spoločne formujeme riešenia podľa jeho individuálnych potrieb. Našou snahou je nájsť v živote klienta miesta, kde sa mu darí a rozširovať toto pole aj do iných oblastí života. Hľadáme zdroje klienta, jeho silné stránky, kompetencie a podporu. Zameriavame sa na blízku budúcnosť, spoločne budujeme nové kapitoly života. Všetko prebieha v rozhovore, pomocou netradične kladených otázok s možnosťou využitia terapeutických kárt či iných projektívnych techník.

Systemický prístup nediagnostikuje, naopak nazerá na klientov problém ako dôsledok fungovania klienta v jeho sociálnom a spoločenskom prostredí. V tejto optike často dokáže klient nazrieť na problém s odstupom, čo mu dáva priestor začať o ňom inak premýšľať  a vedome formovať svoju budúcnosť.

Ku detskému klientovi sa pripájame prostredníctvom hier a vždy podľa aktuálnej situácie. Problémy detí predškolského a mladšieho školského veku riešime spolu s rodičmi, podporujeme ich v ich rodičovských zručnostiach a hľadaní zdrojov pre zvládanie problémového správania dieťaťa, no taktiež pre podporu vlastnej spokojnosti a sebadôvery. Neustále pracujeme pod vedením supervízora a školiteľa.

 

 

Mgr. Eva Oravcová

Mgr. Eva Oravcová

Psychológ, psychoterapeut vo výcviku

Vysokoškolské štúdium som absolvovala na Žilinskej univerzite, odbor Sociálna pedagogika a následne na Univerzite Palackého v Olomouci, odbor Psychológia. Po skončení som sa vrátila na Slovensko a usadila sa na čas v Bratislave. Tu som pracovala vo viacerých oblastiach, väčšinou súčasne na viacero čiastkových úväzkov – ako terapeut pre deti s poruchami reči, psychológ v DSS pre klientov s duševnými poruchami,  v pobytovom tábore pre žiadateľov o azyl a na projekte určenom podpore zamestnávania zdravotne znevýhodnených osôb. Po 4 rokoch práce som nastúpila na MD, ale keďže som nechcela stratiť kontakt s prácou, vstúpila som súčasne do dlhodobého terapeutického vzdelávania v Systemickom prístupe. Prístupe, ktorý som si osvojila a ktorým pracujem. Práve tu sme sa spoznali s Júliou a začali spoločne premýšľať nad potrebou založenia občianskeho združenia, ktoré by sa venovalo čisto psychologickej práci  v Žiline a blízkych mestách. Venujem sa práci s jednotlivcami, pármi i rodinami, vždy podľa potreby a dohody s klientmi. Viac o absolvovaných kurzoch a školeniach nájdete v linku nižšie (linked in).

Cena za sedenie: 15 eur/hodina, v opodstatnených prípadoch možná zľava.

Kontakt

telefón: 0911 167 232

mail: eva.oravcova@odusu.sk

 

Mgr. Júlia Šimeková

Mgr. Júlia Šimeková

Psychológ, psychoterapeut vo výcviku

Po vyštudovaní Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity, odbor Psychológia (r.2010) som sa s nadšením pustila do praktického a fascinujúceho vzdelávania v Ericksonovskej komunikačnej psychoterapii v Brne (PhDr. Juraj Barbarič; 350 hod) a toto nadšenie vzdelávať sa a objavovať si ma drží dodnes.
Absolvovala som rôzne krátkodobé kurzy (Vladimír Dvořáček, Jakko Seikulla, Sabine Vermeier, …), ktoré pretavujem do pomoci deťom, mladým i dospelým. Jednotlivcom, párom i rodinám. Komplexné terapeutické vzdelanie v systemickom prístupe aktuálne získávam v Inštitúte pro Systemickou Zkušenost v Košiciach.
Okrem zamerania sa na terapiu, rozvoj a rast duše, som nadšencom zážitkového vzdelávania – ideálne v kombinácii s prírodou (Project Outdoor s.r.o., The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko; Ida Kelarová, Miret).
V súčasnosti pracujem ako psychologička v o.z. Návrat v Žiline, ktoré sa venuje sociálnoprávnej ochrane detí, kde pracujem s rodičmi aj deťmi s cieľom, aby deti vyrastali v rodine.

Cena za sedenie: 20 eur/hodina, v opodstatnených prípadoch možná zľava.

Kontakt

telefón: 0948 454 437

mail: julia.simekova@odusu.sk

Mgr. et Mgr. Zuzana Žarnay

Mgr. et Mgr. Zuzana Žarnay

Psychológ

Mám za sebou magisterské štúdium Psychológie a Psychoterapeutické štúdiá, obe na Fakulte sociálnych štúdií v Brne. V roku 2015 som ukončila 5-ročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik “Integrácia v psychoterapii.”
Už počas školy som sa zamerala na prácu s dospelými a zbierala som skúsenosti v rámci stáží v Čechách, Nemecku a na Slovensku. Po škole som pracovala v komunitnom centre Drahuškovo pre dospelých s autizmom, na Onkologickej klinike v Ružomberku a naposledy v psychiatrickom ústave na Prednej Hore. Aktuálne sa venujem rodičovským povinnostiam, no keďže práca mi chýba, pripojila som sa ku kolegyniam v OZ O dušu, kde pracujem s jednotlivcom i párom.
Môj prístup vychádza nielen z môjho vzdelania, ale aj z aktuálnych výskumov v oblasti psychoterapie. Hoci už mám pár rokov po výcviku, snažím sa neustále vzdelávať a svoju prácu supervidovať, aby som Vám mohla čo najlepšie pomôcť.
Verím v to, že klient sám je expertom na svoj život a najlepšie vie, čo potrebuje. Terapeut je len akýmsi sprievodcom na jeho ceste. A keďže každý z nás je jedinečný, vychádzam z presvedčenia, že ani psychoterapia nemôže byť redukovaná na jeden univerzálny postup, ale vyžaduje si prístup šitý na mieru nielen klientovi, ale aj psychoterapeutovi.

Cena za sedenie: individuálne 20 eur/ 50 minút, párové 40 eur/ 90 minút, v opodstatnených prípadoch možná zľava. Sedenia poskytujem po dohode aj cez Skype a tiež v anglickom jazyku.

Kontakt

telefón: 0907 392 459

mail: zuzana.zarnay@odusu.sk

 

Adresa:

O DUŠU – psychologická pomoc, o.z.

Makovického 55/3
010 01 Žilina

IČO: 51458721